juridisch

Juridische documenten

Disclaimer

 

De door Zwemschool Sandra verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Zwemschool Sandra streeft er voorts naar om deze website voortdurend te onderhouden en te actualiseren, maar kan er niet voor instaan dat de inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is. De verstrekte informatie is dan ook uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Bezoeker van de website is zelf verantwoordelijk voor de keuze - en het gebruik van de informatie.

 

De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden respectievelijk de websites van waaruit deze website bezocht kan worden, zijn niet door Zwemschool Sandra ingericht en worden ook niet door Zwemschool Sandra onderhouden.

 

Zwemschool Sandra aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van deze website en de informatie (of de onmogelijkheid die te gebruiken), daaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen of onjuistheid of onvolledigheid van (i) de informatie, (ii) informatie op of via een website waarnaar op de website verwezen wordt, of (iii) informatie van of via een website die naar een website verwijst, (iv) informatie, die zonder voorafgaand overleg met ons op de website wordt geplaatst.

 

De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Zwemschool Sandra.

 

Deze disclaimer is voor het laatst geupdate op 7 juni 2018. Wij raden u aan om deze pagina in de gaten te houden voor eventuele veranderingen.

 

Privacyverklaring

Onze privacyverklaring vindt u hier.

 

 

Zoals in onze algemene voorwaarden aan is gegeven is er geen restitutie van het inschrijfgeld mogelijk nadat dit betaald is.

 

Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden vindt u hier. Wanneer u uw kind inschrijft voor onze zwemlessen gaat u akkoord met deze voorwaarden. 

 

 

Er is geen restitutie van het inschrijfgeld mogelijk nadat dit betaald is.